Clima este de tip subalpin, similară celei înregistrată de staţiunile turistice prahovene; 
temperatura medie anuală a aerului este de cca 5,5 grade C, media de vară fiind de 14,5 grade 
C iar cea de iarnă de –4,7. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 1028 mm; în 
distribuţia anuală se constată că maximul se înregistrează la sfârşitul primăverii şi începutul 
verii, iar minima, în sezonul rece.

The climate is of subalpine type, similar to the one in the resorts of Prahova; The average 
annual air temperature is about 5.5 ° C, in summer the average being 14.50 C and in the winter -
4.710 C. The annual average precipitation is 1028 mm; in terms of annual distribution, the peak 
is recorded in late spring and early summer and the minimum in winter.

The prevailing winds are from NE and E and blow along Prahova and Azuga valleys.

Bioclimatic characteristics

● Average number of thermal comfort  days ,in July, at noon, is 6 days
● Average number of thermal discomfort  days due to increase in temperature, is at most  2 
– 3 days per month.
● Skin bioclimatic stress index over the year is on average 15 , relaxing during  May to 
October
● Lung bioclimatic stress index over the year is on average 30, relaxing values in May, June, 
September, October. 
● The annual bioclimatic stress index average is 45, the resort having a sedative bio 
climate, with tonic , body stimulating tones.